Ankara Metal Etiket

Uyarı ve İkaz Levhaları

CyberPanel Installed

You have successfully installed CyberPanel, please remove this page and upload your website. :)

CyberPanel Forums Documentation

Uyarı ve İkaz Levhaları, iş kazalarının oluşmasının önlenmesine yardımcı olur, çalışanı ve işçiyi iş kazasına karşı uyarıcı ve uzaklaştırıcı olarak korur. İş güvenliği ve sağlığı nedeniyle iş yerleri ve fabrikalar uyarı işaretleri kullanmak zorundadırlar. Çalışanların ve bölgede bulunan kişilerin sağlığını korumak ve tehlikelerden uzak tutabilmek için kullanılan ikaz etiketleri genellikle ağır sanayi ve fabrikalarda tercih edilmektedir. Ancak kullanım alanı oldukça geniştir. Okullar, alış veriş merkezleri, ofis türü işyerleri, siteler gibi tehlikenin olabileceği her alanda kullanım olanağına sahiptirler. Muhtemel tehlikelerin önceden bilinmesi ve daha dikkatli davranılması için kullanılırlar. Emredici, yasaklayıcı, uyarıcı ve yol gösterici etiketler geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır.

Uyarı ve İkaz Levhaları Nasıl Yapılır?

İkaz levhaları genel olarak dekota veya sac üzerine baskı olarak yapılmasına rağmen opak çıkartma şeklinde de uygulanabilmektedir. Kullanım alanına göre alüminyum, pirinç, PVC gibi malzemeler kullanılarak  üretilebilmektedir. Yine kullanım alanına uygun boyutlarda sipariş usulü özel üretim yapılabilmektedir. Dijital baskı kalitesi üst seviyede tutulmakta fosfor gibi parlayıcı özelliği sayesinde her an görülebilir durumdadır. Kimi etiketler ışıklı yapılabilmekte ve uyarıcı özelliği arttırılabilmektedir. Nemden ve havadan etkilenmezler, kısa sürelerde bozulmaz, solmazlar. Parlayıcı özelliklerinden dolayı günün her saatinde fark edilebilir ve görevini rahatlıkla yerine getirebilirler. Çalışanların ve bölgeye giren kişilerin daha dikkatli olmalarını sağlarlar ve yol gösterici nitelikleri bulunmaktadır.

Uyarı ve İkaz Levhaları Renkleri

İkaz levhaları verdikleri uyarıya göre renklendirilmişlerdir. Temel olarak 4 renk kullanılmaktadır. Kırmızı renk yasaklayıcı etiketlerde ve yangın ikaz sistemlerinde kullanılırlar. Mavi renk emredici niteliktedir ve yapılması zorunlu uyarıları belirtirler. Sarı renk uyarıcı nitelikteki etiketlerde kullanılır ve bölgede bulunanları tehlikeye karşı daha dikkatli davranmaya yöneltir. Yeşil renk ise güvenli ortamı temsil eder, acil çıkış yönlendirmeleri, toplanma yerleri gösterimleri, ilk yardım bölümleri gibi acil durumlarda çalışanı yönlendirir.

Renk seçimleri kullanım alanının özelliğine göre değişmektedir. Etiketler genel olarak bir şekil ile birlikte kullanılırlar. Bu şekiller uluslararası kabul görmüş ve her dilden insanın anlayacağı türde yapılır. Böylece yazı diline gerek kalmadan kişi lisanı ne olursa olsun uyarıyı alabilir. Boyut olarak her ebatta üretilebilirler ve kullanılacakları alana uygun hale getirilirler. Örneğin, ‘Yüksek Voltaj’ uyarısı elektrik panosunda küçük boyutlarda bir etiketle, trafo veya tramvay yolları gibi yerlerde daha büyük boyutlarda kullanılmaktadır.

Uyarı ve İkaz Levhaları Kullanım Alanları

İkaz levhaları yoğun olarak ağır sanayi ve fabrikalarda kullanılmaktadır. Tehlikenin büyük ölçüde bu alanlarda artması, kullanımınında artmasına yol açmakta, çalışanın ve bölgede bulunan diğer insanların uyarılarak tehlikeden uzak kalmaları sağlanmaktadır. Personelin emniyeti ve yönlendirilmesi iş sırasında meydana gelebilecek kazaları önleme veya kaza sonrası hayatını kurtarma yolunda atılmış önemli bir adımdır.

Ağır sanayi dışında da kullanım alanı genişlemiştir. Eski zamanlarda askerde görmeye alışık olduğumuz uyarıların güvenliği arttırdığı görülünce pek çok yere yayılmıştır. Okullar, alış veriş merkezleri, ofisler ve son zamanlarda zorunlu tutulan siteler, apartmanlar kullanım alanı olarak sayılabilir. İnsanın bir arada yaşadığı ve tehlike ile kazanın olabileceği her alanda ikaz etiketleri kullanılmaktadır. Araçlar da bu grubun içinde sayılmalıdır. Özellikle toplu taşıma araçları bilmeyen kişilerin uyarılması ve daha dikkatli davranması için etiketlerle kaplanmaktadır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere sadece iş yeri güvenliği ve sağlığı için değil, insanın olduğu her alanda kullanılma olanağı bulmuştur.

İkaz Levhaları Neden Bu Kadar Önemlidir?

Emredici, yasaklayıcı, uyarıcı ve yönlendirici ikaz levhaları insan hayatının tehlikelerden uzak olması ve olası kazaların önlenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çalışanların emniyeti ve güvenliğinin sağlanması iş faaliyetlerinin fazlalaşmasına katkıda bulunmaktadır. Çalışanlar böyle bir ortamda verimliliklerini arttırabilecekler ve psikolojik olarak rahatlığa kavuşacaklardır. İş kazalarının önüne geçilecek, maddi ve manevi kayıplar engellenecektir.

Çalışanın güvenlik içinde çalışabilmesi ve emniyetinin sağlanabilmesi için son yıllarda Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından önemli atılımlar gerçekleştirilmektedir. İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü kurularak bu konuda yapılan çalışmalar her geçen gün yeni yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmektedir. Bu çalışmalar neticesi iş yerlerinde yaşanan kazalarda ciddi oranlarda azalmalar meydana gelmiştir. Çalışanların uyarılması da bu çalışmalar arasında yer almaktadır.

İkaz etiketleri standart olarak her alana göre özel olarak imal edilse de eksik kalan uyarılarda bulunabilmektedir. Özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalarla bu eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Mevcut uyarılara yenileri eklenmekte ve ağ hızla genişlemektedir. Mevcut standart etiketler arasında aradığınızı bulamazsanız yeni bir uyarı ile karşılaşmış olursunuz ve gerekli etiket hemen hazırlanabilmektedir.

Doğru Yerde Doğru İkaz Kullanımı

Kullanımı bu kadar önem taşıyan etiketlerin doğru bir şekilde seçilip doğru yerlerde kullanılması da ayrı bir önem taşımaktadır. Hangi etiketin, nerede, hangi boyutlarda, ne şekilde kullanılması gerektiği kullanımı kadar cevap verilmesi gereken sorular arasında yer almaktadır. Bu sorulara cevap verecek kişi iş sağlığı ve güvenliği uzmanından başkası değildir. İkaz etiketleri kullanım ve kullanım yerleri konusunda bir uzmana danışmak en doğrusu olacaktır. Hatalı kullanımlar tehlikeyi önlemekten uzak olacak kazaya davetiye çıkaracaktır. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına doğru yerde doğru ikazların kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Çalışanın veya ortama giren kişinin tehlikelerden uzak kalabilmesi, daha dikkatli davranabilmesi veya kaza halinde kendi güvenliğini sağlayabilmesine yönelik düzenlenen etiketlerin görünür bir yerde olması ve uyarı ile ortamın aynı uygunlukta olması şarttır. Örneğin, ‘Elektrik Tehlikesi’ uyarı etiketi elektrik sistemlerinin olduğu yerlerde konumlandırılmalıdır.

Uyarıyı Uygulatma Zorunluluğu

Birçok işyerinde iş güvenliği levhaları kullanımı sonrası görevin bittiği düşünülmektedir. Oysaki iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi uyarıların uygulanma zorunluluğuna bağlıdır. Çalışan personelin veya ortama giren kişilerin etiketlere karşı davranışları ve uyma düzenleri de ayrı bir önem taşımaktadır. İşyeri sahiplerinin bu konuda dikkatli davranmaları, çalışanlarını sık sık uyarmaları gerekmektedir. Çalışan personel alışılagelmiş işini daha dikkatli yapmak ve uyarılara uymak zorundadır. Uyarılar ve etiketler onların güvenliği ve sağlığı için tasarlanmıştır. Bir süs olarak asılmadığının onlara anlatılması gerekir. Örneğin ‘Baretini Giy’ emredici bir mavi etikettir, baret giyilmesinin ortam için zorunlu olduğunu bildirmektedir. Mevcut çalışanın bu uyarıya aldırış etmemesi halinde personel uyarılmalı ve bu işlemin kendi sağlığı, emniyeti için yapıldığı anlatılmalıdır.

CyberPanel Installed

You have successfully installed CyberPanel, please remove this page and upload your website. :)

CyberPanel Forums Documentation

CyberPanel Installed

You have successfully installed CyberPanel, please remove this page and upload your website. :)

CyberPanel Forums Documentation